ஆதி உண்டு, அந்தம் இல்லை!

தமிழன் மூச்சு இருக்கும் வரை!

  • Facebook Icon
  • Youtube 2 Icon
  • Instagram Icon
Copyright 2020 NTU Tamil Literary Society
Thiraikavi poster for website 3.jpg

Thiraikavi 2020

CALLING ALL ASPIRING FILMMAKERS (INDIVIDUALS AND TEAMS!) 

Thiraikavi is back, and we are looking for short film submissions based on poems from K.T.M Iqbal's Irulil Velicham. Participants will take part in a 1 day workshop on 11th January to learn more about filmmaking, be briefed on the competition as well as to familiarise themselves with the book. 

Selected short films stand to win prizes! 

For more information on the competition, refer to the document attached to the sign up form.

Deadline for registration - 10 January, 2020
For queries, contact Sandhini (91076317).

NOTE: Participants must be between the ages of 17-30. Registration is free!

குறியீடு விளையாடு 2019

Check out some of our primary school student's work based on what they learned through Kuriyeedu Vilayaadu - a computational thinking and game design workshop for kids using 'Scratch' programming!

இந்த வருடம் எங்கள் மன்ற மாணவர்கள் நடத்திய குறியீடு விளையாடு என்ற கணக்கீட்டு சிந்தனை மற்றும் விளையாட்டு வடிவமைப்பு பட்டறையில் கலந்துகொண்ட தொடக்கநிலை மாணவர்கள் செய்த சில அருமையான படைப்புகளை காணுங்கள்!

Uthraa 2018 - யானுமவன்

A biennial stage production by NTU TLS which inculcates drama, dance and various technical elements.

இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நாங்கள் நடத்திவரும் ஒரு மாபெரும் மேடை நாடகம், பல கலைப்படைப்புகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கூறுகளுடன் பிரமாண்டமாக நடந்தேறியது