குறியீடு விளையாடு 2019

Guru

National University Of Singapore

Mr Ravi Suppiah

Students

Students

Jurong West Primary School

Alister Antozennlyn

East Spring Primary School

Chandrasekaran Elangkathir

Shuqun Primary School

Gobinath Yatra

Greenridge Primary School

Karthigai Babu Preetha

Alexandra Primary School

Muthukasi Vairavan Muthiah

Greenridge Primary School

Pothiraj Srivth

Jurong West Primary School

Reema Kamaraj

Greenwood Primary School

S K Anushree

Shuqun Primary School

Senthilkumar Dhanu Shree

Yew Tee Primary School

Shanmugan Shyam

Riverside Primary School

Anushkaa Ravi

Jurong West Primary School

Elisha Shamira

Admiralty Primary School

Heeran S/o Dineshwaran

Alexandra Primary School

Karthik Prasanna Kathiresan

East Spring Primary School

Nithesh Shanmugan Anandkumar

East Spring Primary School

Prabaharan Shaan Karthikeyan

Edgefield Primary School

Rohin Anandth

Jurong West Primary School

Sanjanaa Gopal

Shuqun Primary School

Senthilkumar Sai Shanmugam

Yew Tee Primary School

Thirumavalavan Thiruvazhagan

South View Primary School

Bala Adhithya

Alexandra Primary School

Emmanuel Pereira

Shuqun Primary School

Ishak Ibrahim

East Spring Primary School

Karunaharan Sanjay

Kuo Chuan Presbyterian Primary

PRTHIKA DHEVI Vinod Kumar

Shuqun Primary School

Rajasekaran Kobika

Kuo Chuan Presbyterian Primary

Roshan ANANDARAJ Vinod Kumar

Yew Tee Primary School

Sathish Sanjith Nithish

Jurong West Primary School

Shahid Ameer

East Spring Primary School

Vadivelan Sreedheep Nalanth

 

Facilitators

Nanyang Technological University

Farhana Begam

Nanyang Technological University

Mohamed Nijamudeen

Nanyang Technological University

Revathi

Nanyang Technological University

Shamira Banu

Nanyang Technological University

Tharsiny

Nanyang Technological University

K Prevind

Nanyang Technological University

P Roshnisree

Nanyang Technological University

Sandhini

Nanyang Technological University

Shobha Thiban

Nanyang Technological University

Vidya

Nanyang Technological University

Kalyani

Nanyang Technological University

Prithi

Nanyang Technological University

Sathia

Nanyang Technological University

Surendar Muthusamy

Nanyang Technological University

Visvani Jayakumar

ஆதி உண்டு, அந்தம் இல்லை!

தமிழன் மூச்சு இருக்கும் வரை!

  • Facebook Icon
  • Youtube 2 Icon
  • Instagram Icon
Copyright 2020 NTU Tamil Literary Society